10 วิธีการบริหาร “ร้านแฟรนไชส์” อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

10 วิธีการบริหาร “ร้านแฟรนไชส์” อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ผู้คนส่วนใหญ่คงมีความฝันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองในรูปแบบของแฟรนไชส์ ถึงแม้ว่าธุรกิจร้านแฟรนไชส์จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่ก็ต้องมีการบริหารจัดการให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง แข็งแรง เพราะธุรกิจในรูปแบบนี้เป็นลักษณะของธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เดียวกัน และมีกลยุทธ์ของการบริหารจัดการภายใต้กฎกติกาเดียวกัน แต่จะทำอย่างไรให้ร้านแฟรนไชส์ของคุณนั้นมีความโดเด่นมากกว่า วันนี้เราได้นำหลักการในการบริหารร้านแฟรนไชส์ให้เติบโตอย่างมั่นคง จะมีวิธีใดกันบ้าง? ตามไปศึกษาดูกันเลยค่ะ

10 วิธีการบริหาร “ร้านแฟรนไชส์” สู่ความสำเร็จ โดยใช้หลักการ ดังนี้

1. เข้าใจภาพรวมของ ระบบแฟรนไชส์ อย่างแท้จริง

ผู้ประกอบการควรศึกษาหาความรู้ของแฟรนไชส์ให้เข้าใจอย่างแท้จริงเสียก่อน ว่ามีระบบระเบียบบริหารจัดการอย่างไร ซึ่งปัจจุบันการศึกษาหาข้อมูลการทำธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก พร้อมที่จะให้องค์ความรู้ในการสร้างระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐาน เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะมีการจัดอบรมสัมมนาเชิงปัฏิบัติการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้ง แผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการร้านต้นแบบ คู่มือปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์ (Operation Manual) สัญญาแฟรนไชส์ และกลยุทธ์การพัฒนาแฟรนไชส์ซีให้ประสบความสำเร็จ เป็นต้น

2. การดำเนินงานหน้าร้าน

ได้แก่ การดำเนินงานหน้าร้าน ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานการปฏิบัติงานในร้าน กระบวนการปฏิบัติงานในร้าน กระบวนการปฏิบัติงานประจำ หน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่ง การบริการของพนักงาน กระบวนการเปลี่ยน คืน สินค้า การจัดการเงินสด การแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีเหตุฉุกเฉินป้องกันการโจรกรรม รายการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้จัดการร้าน รายงานสรุปยอดขายประจำวัน

3. ประมาณการโครงสร้างทางการเงิน

เมื่อมีร้านต้นแบบแล้วสิ่งต่อมา คือ การประเมินการโครงสร้างทางการเงินเช่น ถ้าการเปิดแฟรนไชส์ 1 แห่ง จะมีรายละเอียดในการลงทุนอย่างไร มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง จุดคุ้มทุนจะอยู่ลูกค้ากี่คน ยอดขายที่จะคุ้มค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ตัวเลขประมาณเท่าไหร่ และเป้าหมายควรมีลูกค้าขั้นต่ำเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้เงินลงทุนคืนประมาณกี่ปี และคุ้มหรือไม่ ที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะมาลงทุนทำธุรกิจนี้ ร้านต้นแบบจะทำให้เจ้าของแฟรนไชส์เห็นภาพที่ชัดขึ้น และมีตัวเลขที่เข้าใกล้ความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งส่วนนี้ จะมีความสำคัญต่อการกำหนดราคา การทำสัญญา การเก็บค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee) และ ค่าธรรมเนียมรายเดือน (Royalty Fee) เป็นต้น

4. สร้างระบบบริหารจัดการธุรกิจ

เมื่อทราบถึงมูลค่าและต้นทุนแล้ว สิ่งต่อไป คือ การบริหารจัดการระบบทั้งในเรื่องของ การอบรม การจัดหาวัตถุดิบ แนวทางการจัดส่ง การควบคุมคุณภาพ ทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของแฟรนไชส์นั้น ๆได้เป็นอย่างดี การควบคุมวัตถุดิบให้เป็นำไปตามที่กำหนด สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ควรกำหนดราคาจำหน่ายวัตถุดิบให้กับ Franchisee ไว้อย่างชัดเจน หรือ หาก Franchisee เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเองควรวางมาตรฐานให้ได้ตามที่กำหนดไว้ และมีการตรวจเช็คคุณภาพอยู่เสมอ

5. วิเคราะห์ยอดขาย

ตรวจสอบและวิเคราะห์ยอดขายของร้านสาขา ต้องจัดทำรายงานประจำวัน เกี่ยวกับข้อมูลการขายในแต่ละวัน รวมถึงข้อมูลสินค้าต่าง ๆ ให้เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ทราบ รวมถึงรายงานประจำเดือน ที่ข้อมูลสรุปจากรายงานประจำเดือน และรายงานอื่น ๆ เป็นข้อมูลเรื่องของประสิทธิภาพการทำงาน ข้อมูลของสมาชิก และข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์ยอดขายของร้านสาขานั้น จะพิจารณาไปถึงการควบคุมกระแสเงินสด ทำการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย การควบคุมสินค้าคงคลัง ข้อมูลการขายสินค้าแต่ละประเภท เพราะจะช่วยให้รับรู้ถึงยอดขาย และผลกำไร

6. คัดเลือกผู้ลงทุนหรือแฟรนไชส์ซี

การทำธุรกิจแฟรนไชส์ไม่เหมือนกับการลงทุนในหุ้นทั่วๆ ไปที่เอาเงินมาซื้อก็จบกันไป แฟรนไชส์ซีนอกจากจะลงทุนด้วยเงินแล้ว ยังต้องลงทุนด้วยแรงกาย แรงใจ และความทุ่มเทในการบริหารจัดการร้านให้ประสบความสำเร็จ มีความรู้ความเข้าใจระบบแฟรนไชส์เป็นอย่างดี อีกทั้งยังต้องไว้วางใจแฟรไชส์ซอร์ด้วย ดังนั้น แฟรนไชส์ซีที่เลือกเข้ามาต้องมีมาตรฐานด้วย อย่าเลือกเอาคนที่มีเงินลงทุนอย่างเดียว แต่ไม่มีความรู้เรื่องระบบแฟรนไชส์ดีพอ

7. การตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์

อย่าลืมว่าปัจจุบันการตลาดมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจไปถึงเป้าหมายมากขึ้น นอกจากการทำการตลาดให้กับแฟรนไชส์ Franchisor แล้ว ควรมีแผนการตลาดส่งเสริม Franchisee ด้วยเช่นกัน เป็นการส่งเสริมธุรกิจไปในตัว

8. ควบคุมสินค้าคงคลัง

ดูในเรื่องระบบการสั่งสินค้าเข้าร้าน สั่งอย่างไรไม่ให้สินค้าขาด สินค้าที่ต้องมีขายในร้าน และหาซื้อมาทดแทนไม่ได้ สั่งสินค้าเผื่ออย่างไรให้คุ้มค่า กระบวนการสั่งสินค้าใหม่เข้ามาแล้ว ต้องมีสินค้าเก่าออกด้วย การเก็บสต็อกสินค้าไม่ควรให้มากเกินไป เพราะจะยิ่งทำให้สินค้าเก่าหมดอายุ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และพื้นที่ในการจัดเก็บ

9. บริหารลูกค้า

ดูว่าร้านสาขามีระบบการบริหารลูกค้าอย่างไร ใครเป็นลูกค้าประจำ (VIP) ของร้านบ้าง รูปแบบการให้บริการอย่างไร ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และกลับมาใช้บริการอีก รวมถึงเทคนิคการบริการลูกค้าอย่างไร ให้ชนะคู่แข่ง สามารถดึงดูดลูกค้าเข้าร้านค้าได้ และร้านค้ามีแนวทางการรับคำร้องเรียนของลูกค้าอย่างไรบ้าง

10. สร้างมาตรฐาน ทำคู่มือ อบรม ตรวจสอบ

ควรทำคู่มือการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ที่มาลงทุน เพราะการถ่ายทอดธุรกิจทั้งระบบในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันคงเป็นไปได้ยาก ฉะนั้นการมีคู่มือแนะนำ วิธีการแก้ปัญหา หรือการจัดอบรมก่อนเริ่มต้นธุรกิจ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและลดความเสียงให้เจ้าของแฟรนไชส์ และผู้ที่มาลงทุนเช่นกัน หลังจากเริ่มต้นธุรกิจแล้ว ควรมีการตรวจสอบมาตรฐานของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่วางไว้ พร้อมเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแนะนำอยู่เสมอ

จบลงกันไปแล้วกับ 10 วิธีการบริหาร “ร้านแฟรนไชส์” อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ สำหรับใครที่อยากมีธุรกิจร้านแฟรนไชส์เป็นของตัวเอง เพียงแค่คุณทำการศึกษาแบรนด์สินค้าที่คุณสนใจ แล้วทำการประเมินว่าธุรกิจนั้นว่ามีความเสี่ยงไหม ก่อนจะนำเงินของคุณไปลงทุน หากคุณตัดสินใจเลือกธุรกิจร้าน   แฟรนไชส์ได้แล้ว ก็อย่าลืมนำหลักการการบริหารร้านแฟรนไชส์ ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ไปเป็นตัวช่วยในการลดความเสี่ยง เพิ่มผลกำไร ให้ธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณประสบความสำเร็จกันนะคะ อ่านเพิ่มเติม จริงหรือเท็จ ? กับ 8 ความเชื่อเกี่ยวกับดวงตา

ใครที่กลัวอ้วนและขี้เกรียจออกไปข้างนอก บทความนี้ช่วคุณได้ 7 อาหารแคลอรี่ต่ำ ควรมีติดไว้ในตู้เย็น อิ่มท้องแต่ไม่อ้วน!